فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

گزارش کارآموزی در کارخانه شیر و لبنیات

موضوع غذا یکی از مسائل اولیه و بدیهی همه موجودات زنده از جمله انسان می باشد و تأمین آن به صورت سالم از دغدغه های تمام انسان ها بوده است .در این رابطه شیر که اولین غذای نوزاد پستانداران است یکی از طبیعی ترین و سالم ترین غذاها در زنجیره غذایی انسان ها می باشد. از دیرباز استفاده از شیر پستانداران به وی

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل