فایل های دسته بندی میکانیک - صفحه 1

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو با موضوع اجزای موتور

متعلقات موتور اتومبيل 1- پیستون موتور : پیستون قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشت دارد و زمانهای موتو ر را به وجود می اورد ضمنا نیروهای تراکمی و انبساط ناشی از احتراق را تحمل می کند 2- شاتون موتور : شاتون موتور اهرمی است که به پیستون موتور و میل لنگ متصل بوده , باعث تبد

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل