فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

دانلود گزارش کارآموزی در بیمارستان

راستای سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بکارگیری نیروهای توانمند، متعهد و متخصص و با بهره مندی از فناوری اطلاعات ، تکنولوژی و تجهیزات مناسب در جهت حفظ و ارتقای کمی وکیفی خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران و مردم شرق استان و سایر مراجعین تلاش می نماید

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل