فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 1

گزارش کارآموزی خیاطی

آشنایی با خواست استاندارد (( راسته دوزی)) توضیح: کلمه توانایی: به مفهوم قدرت انجام کار می باشد. خیاط راسته دوز کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری، دوختن انواع پرده

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل