فایل های دسته بندی هنر و گرافیک - صفحه 1

تأثیر ذهنیت هنرمند در خلق اثر

خلق هر اثر هنری ، بازتاب احساسات و ادراکات انسان هنرمند از محیط پیرامون او و زمینه های مورد علاقه اش می باشد . هر موضوعی را که انسان بررسی می کند ، خواه بسیار کوچک باشد مانند اجزای اتم و یا بزرگ باشد چون افلاک و کهکشانها ،هر کدام جنبه های مختلف حواس و شناخت او را بیان می کند . آثاری را که هنرمند با

قیمت : 16,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل