فایل های دسته بندی هنر و گرافیک - صفحه 1

تحقیق درباره خط قبل ، بعد و در دوره اسلامی

خط و نوشتار چنان تاثیری در زندگی بشر و پیشرفت او دارد که تاریخ نویسان آغاز زندگی متمدنانه را با پیدایش خط همراه می دانستند . در دوران باستان هر تمدنی برای خود خطی داشته . از جمله این خطوط خط های تصویری یا میخی و یا عبری (hebrew) و... می تواند باشد. به عقیده بسیاری از تاریخ نویسان در فلات ایران خط می

قیمت : 13,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیر ذهنیت هنرمند در خلق اثر

خلق هر اثر هنری ، بازتاب احساسات و ادراکات انسان هنرمند از محیط پیرامون او و زمینه های مورد علاقه اش می باشد . هر موضوعی را که انسان بررسی می کند ، خواه بسیار کوچک باشد مانند اجزای اتم و یا بزرگ باشد چون افلاک و کهکشانها ،هر کدام جنبه های مختلف حواس و شناخت او را بیان می کند . آثاری را که هنرمند با

قیمت : 16,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل