فایل های دسته بندی معارف اسلامی - صفحه 1

تحقیق درباره بررسی عدالت از دیدگاه حضرت علی (ع) با تکیه بر نهج البلاغه

عدالت ازجمله مفاهیمی است که ابعاد و بزرگی آن، همه افراد بشر را به تحسین واداشته است. انسان از وقتی که خود و جامعه را شناخته است، به ضرورت حضور ارزشمند عدالت در زندگی، برای تعالی خود و اجتماع اش پی برده است. با آنکه کلمه عدالت دارای کاربردی فراگیر است، مع الوصف تعریف آن دارای فراز و نشیب هایی ا

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره دین و دین شناسی

1-1- مقدمه دین, واژه ای است عربی که در معاجم و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی، طاعت و انقیاد، قهر و سلطه ، پاداش و جزاء، عزت و سرافرازی ، اکراه و احسان، همبستگی، تذلل و فروتنی، اسلام و توحید، عادت و روش، ریاست و فرمانبرداری و ... در آیات قرآن نیز به معانی لغوی دین اشا

قیمت : 12,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش تقوا در زندگی دنیوی و اخروی انسان ها

تقوا از ماده وقی به معنی خودنگهداری است، اینکه انسان در یک حالی باشد که بتواند خود را نگهداری کند. تقوای الهی نگهداری خود است از آنچه که بد است، برای خدا. قرآن می گوید اگر متقی واقعی باشید دو اثر دارد. یکی اینکه گشایش در کار به وجود می آید در اثر تأثیر معنوی آن. واقعاً اگر کسی پاک و باتقوا زندگی کند

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه انسان و شیطان از دیدگاه قرآن کریم و روایات

این پژوهش با هدف شناسایی دیدگاه اسلام در رابطه با انسان و شیطان انجام و در آن تلاش گردیده تا به این سوال پاسخ داده شود که از نظر اسلام چه رابطه ای بین انسان و شیطان وجود دارد؟ تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و روش بکار رفته در این مطالعه، اسنادی(کتابخانه ای) و جمع آوری اطلاعات و مطالب از طریق فیش برداری

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره فلسفه سجده ، قیام ، رکوع ، تشهد در نماز

نیایش عروج آدمی از مقام بندگی به آستانه درگاه الهی وجهی است از سر عشق و اخلاص به سوی آفریننده ی اثر بیمانندی همچون «معجزه زندگی»! پرستش، در واقع، تلاش آدمی برای پیوستن به وجودی با شعور، اما نامحسوس است که سازنده و گرداننده جهان هستی، روشنی بخش فرد، برترین نیروده و جمال آفرین و صادق ترین راهنما و دلس

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره مهدویت

اعتقاد به مهدى موعود(ع) مسئه اى است که در تمام ادیان ومذاهب مختلف جهان اعم از وثنیت، کلیمیت، مسیحیت، مجوسیت، اسلام و غیره مطرح بوده و هست؛ بدین معنى که در آخرالزمان، مصلحى ظهور خواهد کرد و به جنایت ها و خیانت ها و تبعیض هاى بشر خاتمه خواهد داد. آرى، (اعتقاد به مهدى)، نه تنها یک باور اسلامى است که عن

قیمت : 11,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره دین ، ایمان و خدا شناسی

در آیات قرآن نیز به معانی لغوی دین اشاره شده است و کلمه دین در آیات بکار رفته است ودر هر آیه ای معنای مخصوص خودش را دارد. چنانکه خداوند می فرماید: «هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، » که در این آیه دین به معنی کیش و شریعت آمده است و یا می فرماید:«فاعبدالله مخلصاً له الدین، » و در اینجا دین به مع

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره دین و دین شناسی

دین, واژه ای است عربی که در معاجم و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی، طاعت و انقیاد، قهر و سلطه ، پاداش و جزاء، عزت و سرافرازی ، اکراه و احسان، همبستگی، تذلل و فروتنی، اسلام و توحید، عادت و روش، ریاست و فرمانبرداری و ... در آیات قرآن نیز به معانی لغوی دین اشاره شده است

قیمت : 11,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره خدا شناسی

چون شناخت خدا و خداگرایی یک امر فطری است ، بشر از بدو آفرینش و خلقت بشر گرایش به خدا را داشته است . امروزه آمار نشان می دهد که در امریکا 98 درصد مردم اعتقاد به خدا و حتی به معاد دارند . تعداد کسانی که در مقابل خدا ایستاده اند ، تعدادشان خیلی اندک است و از نظر کمی قابل مقایسه با کسانی که اعتقاد به خ

قیمت : 11,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی