گزارش کارآموزی و کاربینی در گلخانه

دسته بندي : کارآفرینی » کشاورزی و زراعت
فهرست مطالب
تعریف گلخانه
طبقه بندی گلخانه ها:
طبقه بندی گلخانه از نظر شکل:
الف- گلخانه یکطرفه
ب- گلخانه نیمه دو طرفه
ج- گلخانه دو طرفه
د- گلخانه منحن شکل
طبقه بندی گلخانه ها از نظر درجه حرارات:
الف- گلخانه های گرم
ب- گلخانه گرم و مرطوب ( گلخانه تکثیر)
ج- گلخانه نیمه گرم (معتدل)
د- گلخانه خنک
تأسیسات گلخانه
الف) امکانات فلزی که دارای قسمتهای زیر است:
ب) پوشش گلخانه :
ج) سکوهای گلخانه :
د) راهروهای گلخانه :
هـ) هواکش های گلخانه :
و) اتاق کار گلخانه :
لوازم گلکاری:
تجهیزات گلخانه :
پوشش شفاف گلخانه :
مهمترین مواد پلاستیکی که برای این منظور به کار می روند عبارتند از:
1- پلی اتیلن
2- پلی ونیل کلریدP.V.C:
3- پلی استر:
4- فایبرگلاس:
شاسی:
شاسی سرد:
شاسی گرم:
توانایی انتخاب گیاه مناسب آپارتمان
نام گذاری گیاه:
موطن اصلی گیاهان آپارتمانی:
الف- مناطق گرمسیری:
ب-مناطق گرمسیری:
ج- مناطق معتدله:
شرایط مؤثر در زندگی گیاهان آپارتمانی:
1- نور:
الف- گیاهان آفتاب دوست:
ب- گیاهان سایه-آفتاب دوست:
ج- گیاهان سایه دوست:
د-گیاهان متفاوت:
گیاهان از نظر فتوپریودیسم به سه دسته تقیسیم می شوند:
الف- گیاهان روز کوتاه:
ب- گیاهان روز بلند:
ج- گیاهان بی تفاوت:
2- حرارت
3- آب
میزان آبیاری:
کیفیت آبیاری:
4- رطوبت:
5- توانایی انتخاب خاک مناسب:
ترکیب خاک
شستشوی خاک
ضد عفونی خاک
ضد عفونی خاک با استفاده از مواد شیمیایی
اصلاح خاک و کود دادن
الف- کود آلی:
1- کود دامی :
2- خاک برگ:
3- تورب
4-کمپوست:
5- خاک جنگلی:
ب-کود شیمیایی:
عناصر پرمصرف:
عناصر کم مصرف:
جلوگیری از نفوذ پذیری خاک:
سازگاری گیاهان آپارتمانی به محیط جدید:
طرز کاشتن گیاهان آپارتمانی :
1- گلدانهای سفالی :
2- گلدانهای پلاستیکی:
3-گلدانهای فیبری:
گلدان بیتی یا بلوکی :
کیسه های پلاستیکی:
تقسیم بندی گلدانها از نظر اندازه:
انوع گلدان از نظر اندازه:
طرز کاشت گیاهان آپارتمانی در گلدان:
تعویض گلدان:
توانایی حفظ و نگهداری گیاهان آپارتمانی :
1- شستشوی برگ ها:
2- هرس:
3- پانسمان:
ساختمان گیاه:
1- ریشه:
وظایف ریشه:
انواع ریشه:
ریشه ذخیره ای :
ریشه نشایی
ریشه های نابجا و جانبی
2- ساقه:
1- ساقه هوایی:
2- ساقه های زیر زمینی:
3- برگ
4- گل:
1- کاسبرگ:
2- گلبرگ:
3- پرچم:
4- مادگی:
تکثیر گیاهان آپارتمانی :
1- تکثیر جنسی:
مزایای تکثیر جنسی:
معایب:
شرایط بذر مناسب برا کاشت:
نشاء کاری:
کشت مستقیم:
2- تکثیر رویشی یا غیر جنسی:
انواع روش های تولید مثل غیر جنسی:
1- قلمه:
انواع قلمه:
الف- قلمه ریشه
ب- قلمه ساقه:
انواع قلمه ساقه:
1- قلمه چوب سخت یا خشبی
2- قلمه نیمه سخت یا نیمه خشبی
3- قلمه چوب نرم یا سبز
4- قلمه علفی:
ج- قلمه برگ:
انواع قلمه برگ:
2-تکثیر به وسیله ساقه روندی:
3- تکثیر به طریق پاجوش:
4- خوابانیدن:
انواع مختلف خوابانیدن :
الف- انتهایی:
ب- خوابانیدن ساده:
ج- خوابانیدن شیاری (نهری):
د- خوابانیدن کپه ای (تپه ای ):
هـ) خوابانیدن هوایی یا چینی:
ز- خوابانیدن مرکب یا مارپیچی:
5- جداسازی :
تکثیر به وسیله پیاز:
تکثیر به وسیله پیازهای تو پر:
6- تقسیم:
الف- ساقه زیر زمینی:
ب- پا گیاه یا تنه جوش:
ج- غده:
د- طوقه (یقه):
ر- ریشه گوشتی:
7- پیوند:
پیوندک:
پایه:
انواع پیوند و ازدیاد گیاهان زینتی:
1- پیوند شاخه:
انواع پیوند شاخه:
الف- پیوند زبانه ای یا انگلیسی:
ب- پیوند برشی یا ترصیعی:
ج- پیوند اسکنه ای :
د- پیوند جانبی:
ذ- پیوند تاجی یا پوست:
ر-پیوند زمینی یا سطحی:
2- پیوند جوانه:
انواع پیوند جوانه :
الف- پیوند شکمی یا پیوند T
ب- پیوند وصله ای :
ج- پیوند تاشی:
کشت گیاهان در تنگ یا باغ شیشه ای (تراریوم):
وسایل کار:
بستر کشت:
1- لایه زهکش:
2- لایه زغال:
3- خاک:
روش کشت:
آبیاری تراریوم:
تهویه:
نور و حرارت:
آرایش و جابجا کردن گیاهان :
تغذیه تراریوم:
گیاهان نامناسب برای تراریوم:
1-گیاهان جنگلی :
2- گیاهان گرمسیری:
3- کاکتوس ها:
آفات و بیماریهای گیاهی:
الف- آفای که از ریشه گیاه تغذیه می کنند:
روش های مبارزه:
ب- آفات ساقه، برگ و جوانه ی گیاه:
روش های مبارزه:
ج-آفاتی که در خاک هستند:
روش های مبارزه:
بیماری گیاهان آپارتمانی :
الف- قارچ ها:
ب- بیماری های باکتریایی:
ج- بیماریهای ویروسی گیاهان آپارتمانی:
بیماری های غیر انگلی:
توانایی برچسب گذاری روی گلدانها:
توانایی گل آرایی یا گلدانها در آپارتمان:
آشنایی با گیاهان گلدار:
اتاق نشیمن:
اتاق غذا خوری:
حمام:
آشپزخانه:
مرتب کردن گیاهان :
گلدان های آویز:
تکثیر چند نمونه از گیاهان آپارتمانی:
پیله آ:
یوکا:
آگونما:
سینگونیوم:
دیفن باخیا:
فیکوس:
گل فیتونیا:
گل سانسوریا:

تعریف گلخانه
گلخانه عبارت است از فضای محدودی که در آن عوامل موجود در اطراف نباتات نظیر نور ، رطوبت، حرارت و میزان گاز کربنیک قابل کنترل است و با تغییر دادن آنها انسان قادر است علاوه بر افزایش میزان تولید ،‌نباتات را در غیر فصل طبیعی خود و یاد در محلی غیر از موطن اصلی خود نیز به طور مرتب تولید و عرضه کند. به طور کلی مشخصات گلخانه ها را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- اندازه گلخانه باید به نحوی باشد که احداق آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. احداث گلخانه های باریکی که دارای سقف دو طرفه اند و زمین کمی را اشغال می کنند، معمولاً مقرون به صرفه است.
2- گلخانه باید کاملاً در معرض تابش آفتاب قرار گیرد به عبارت دیگر ساختمان گلخانه باید در فضای باز و دوار از ساختمانهای بلند ایجاد شود تا مانعی برای تابش آفتاب وجود نداشته باشد.
3- گلخانه باید دما را در خود نگه داشته و پخش دما در کلیه قسمتهای آن تقریباً به طور یکنواخت انجام گیرد. بنابراین، احداث گلخانه در زمین های شیبدار صحیح نیست زیرا در این زمینها هوای گرم در قسمت بالای گلخانه جمع می شود.
4- دمای گلخانه باید قابل تنظیم باشد.
5- رطوبت و تهویه در گلخانه باید قابل کنترل باشد.
6- عملیات در گلخانه به اسانی انجام گیرد و تأسیسات داخل آن طوری ساخته شود که از حداکثر فضای موجود بهره گیری شود.
طبقه بندی گلخانه ها:
گلخانه ها را از دو نظر طبقه بندی می کنند:
1- طبقه بندی از نظر شکل و ساختمان 2- طبقه بندی از نظر درجه حرارت
طبقه بندی گلخانه از نظر شکل:
الف- گلخانه یکطرفه
این نوع گلخانه معمولاً در کنار دیوار به طرف جنوب ساخته می شود به طوری که دیوار شمالی آن بلندتر از دیوار جنوبی آن است. سقف گلخانه با زمین زاویه 55-30 درجه دارد و در ورودی گلخانه در دیواره شرقی یا غربی گلخانه قرار می گیرد.
نور از یک طرف وارد گلخانه می شود . به دلیل شیب سقف گلخانه به طرف جنوب گرما از حرارت تجمع یافته در گلخانه تامین می شود. بستر گلخانه باید در گودی 100-75 سانتیمتری زمین باشد تا بدنه گلخانه تا از تغییرات حرارتی محیط محفوظ بماند.
ب- گلخانه نیمه دو طرفه
در این نوع گلخانه سقف از دو طرف دارای شیب نا مساوی است به طوری که عرض سقف شمالی و جنوبی ان یکسان نیست(دیوار شمالی ان از دیوار جنوبی بلندتر است) به علاوه بیشتر از گلخانه های یک طرفه نور دریافت می کند. به دلیل نامساوی بودن شیب سقف در مرتفع ترین نقطه آن پایه های آهنی نصب می کنند تا سقف را محکم نگه دارد.
ج- گلخانه دو طرفه
این نوع گلخانه متداولترین نوع گلخانه است. جهت این نوع گلخانه ، شمالی -جنوبی است.ارتفاع دیوارهای جانبی گلخانه در تمام جهات با هم مساوی است. سقف گلخانه از دو طرف هم اندازه و هم شیب ساخته می شود. زاویه شیب سقف این نوع گلخانه ها به منظور استفاده از حداکثر نور 35 تا 55 درجه است.
د- گلخانه منحن شکل
این نوع گلخانه ها تقریباً به شکل نیمه استوانه ای ساخته می شود به خاطر سادگی جهت این گلخانه ها (شمالی-جنوبی) و پوشش پلاستیکی یا فایبرگلاس امروزه بیشتر از این نوع گلخانه ها استفاده می کنند.
طبقه بندی گلخانه ها از نظر درجه حرارات:
الف- گلخانه های گرم
این نوع گلخانه ها برای نگهداری و پرورش نباتات گرمسیری به کار می رود . دمای این گلخانه 25 -18 درجه سانتیگراد است و رطوبت از آبیاری داخل گلخانه حاصل می شود.ب- گلخانه گرم و مرطوب ( گلخانه تکثیر)
این نوع گلخانه برای ازدیاد بذر نباتات گرمسیری و گاهی برای ریشه دار کردن قلمه ها و یا پیوند انواع درختان و درختچه ها در زمستان مورد استفاده قرار می گیرند. دما مانند گلخانه گرم ولی رطوبت در حدا اشباع است.
ج- گلخانه نیمه گرم (معتدل)
این نوع گلخانه برای نگهداری و پرورش گیاهانی مانند بگونیا که نسبت به سرمای زمستان حساس هستند یا برای گیاهانی مانند فیلودندون که تابستان را در هوای ازاد می گذرانند و زمستان به گلخانه برده می شوند. دما 15-12 درجه سانتیگراد است.
د- گلخانه خنک
این نوع گلخانه ها برای پرورش گیاهانی که هنگام زمستان باید در محلی گرمتر از هوای آزاد نگهداری شوند به کار می روند. مانند کاکتوسها، گیاهان گوشتی، نخل های زینتی و مرکبات. دمای این گلخانه 10-6 درجه سانتیگراد است.
تأسیسات گلخانه
گلخانه معمولاً از اجزای زیر تشکیل شده است:
الف) امکانات فلزی که دارای قسمتهای زیر است:
1- پایه های دیواری که معمولاً به فاصله ی حدود 3 متر از یکدیگر قرار دارند و اسکلت بندی سقف بر روی آنها مستقر می شود.
2- دیوار گلخانه که به ارتفاع 60 تا 90 سانتی متر از سطح زمین از آجریا سیمان ساخته شده است.
3- سقف گلخانه باید دارای لبه هایی باشد که از ریزش آب باران بر روی بدنه گلخانه جلوگیری کند.
4- تیرهای سقف که سقف گلخانه را نگهداری می کنند.
5- قسمتهای انتهایی سقف که معمولاً هواکشها در نزدیکی آن قرار دارند.
در انتخاب مواد برای اسکلت گلخانه باید استحکام، دوام و هزینه نگهداری را در نظر گرفت. موادی که معمولاً در ساختن اسکلت گلخانه از آنها استفاده می شود عبارتند از: چوب ، آهن ، آلومینیوم ، و فولاد.
ب) پوشش گلخانه :
پوشش گلخانه باید از جنسی باشد که حداکثر نور را از خود بگذارند. لیکن باید موضوع دوام این پوشش ، هزینه اول و هزینه نگهداری ان مورد توجه قرار گیرد. در این مورد در انتهای مبحث توضیحات بیشتر داده می شود.
ج) سکوهای گلخانه :
این سکوها به منظور کنترل بهتر شرایط محیطی و بازده بهتر داحل گلخانه ها ساخته می شود. گلخانه ها از نظر دارا بودن سکو دارای دو حالت می باشند.
1- گلخانه هایی که دارای سکو هستند. که معمولاً ارتفاع این سکو80-75 سانتیمتر است و عرض سکوهای کناری 110 سانتیمتر و عرض سکوهای ویطی 220-210سانتیمتر می باشدو سکوها به دو منظور استفاده می شوند ، سکوهای گود برای بذر کاری و سکوهای مسطح برای نگهداری گلدان استفاده می شوند.
دسته بندی: کارآفرینی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 818 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Word -- docx

تعداد صفحات: 88

حجم فایل:90 کیلوبایت

 قیمت: 4,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل