گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش

دسته بندي : کارآموزی » اقتصاد و حسابداری
فهرست
مقدمه...........................................................................................................................................1
چارت وزارت آموزش و پرورش..................................................................................................2
هفته اول.......................................................................................................................................3
کار با نرم افزار FrontPage....................................................................................................3
بخش1.........................................................................................................................................3
بخش1-1 طراحی سایت با نرم افزار FrontPage .....................................................................3
بخش1-1-1 قسمت Size ........................................................................................................3
بخش1-1-2 قسمت Layout ..................................................................................................3
بخش 1-1-3 انواع Button .....................................................................................................4
بخش1-1-4 Form Field Properties .........................................................................4
بخش1-1-5 سربرگ General ..............................................................................................5
بخش1-1-6 سر برگ Formatting ......................................................................................6
بخش1-1-7 سربرگ Advanced ..........................................................................................6
بخش1-1-8 سربرگ Language ...........................................................................................7
بخش1-1-9 طریقه لینک دادن فریمها به یکدیگر.........................................................................7
کار با نرم افزار word ................................................................................................................8
بخش 1-2 تفاوت نامه های اداری.................................................................................................8
بخش1-2-1 تهيه نامه اداري ........................................................................................................9
بخش1-2-2 پاورقی...................................................................................................................10
بخش1-2-3 انتها نويس (Endnote).......................................................................................11
بخش 1-3 تبديل (Convert)..................................................................................................12
بخش1-3-1 جستجو(Find).....................................................................................................12
بخش1-3-2 جايگزيني (Replace).........................................................................................12
بخش1-3-3 برو به(Go To).....................................................................................................12
بخش1-3-4 کار با شیوه ها........................................................................................................13
بخش1-3-5 ايجاد و اعمال يك شيوه جديد...............................................................................13
بخش1-3-6 چاپ پرونده............................................................................................................14
بخش1-3-7 چاپ صفحات انتخابي (Page Range)...............................................................14
بخش1-3-8 قالب بندی خودکار..................................................................................................15
هفته دوم.......................................................................................................................................16
کار با نرم افزار power point..................................................................................................16
بخش2..........................................................................................................................................16
بخش 2-1 طراحي يک اسلايد با ايجاد زمينه جديد.......................................................................16
بخش2-1-1 ایجاد پیوند در Power Point ............................................................................17
بخش2-1-2 Setup Show......................................................................................................18
بخش2-1-3 Repeat ..............................................................................................................20
بخش2-1-4 Animation custom.......................................................................................20
بخش2- 2روش ارسال نامه...........................................................................................................21
بخش2-2-1 پارامترهای ترکیبی در E- mail..............................................................................21
بخش2-2-2 طريقه حذف نامه ها..................................................................................................22
بخش2-2-3 طریقه ضميمه كردن يك فايل...................................................................................22
بخش2-2-4 پوشه ها.....................................................................................................................23
بخش2-2-5 ايجاد دفترچه............................................................................................................23
بخش2-2-6 پوشه های ثابت.........................................................................................................24
بخش2-2-7 محلي براي ذخيره موقت نامه هاSave Draft..........................................................24
بخش2-2-8 Spam ...................................................................................................................24
بخش2-2-9 عوض کردن مشخصات Account .......................................................................24
بخش2-2-10 امضاي ديجيتال (Signature )............................................................................25
بخش2-2-11 طريقه فرستادن Greeting Card از سايت Yahoo ........................................25
بخش 2-3 کار با نرم افزارOut look express ......................................................................26
بخش2-3-1 پيكر بندي Out look Express .......................................................................26
بخش2-3-2 چاپ و ذخیره اطلاعات صفحه.................................................................................26
بخش2-3-3 مديريت فايلهاي موقت.............................................................................................28
بخش2-3-4 افزودن يك آدرس وب به ليست سايتهاي مورد علاقه...............................................29
بخش2-3-5 مشخص كردن صفحات وب براي مشاهده در حالت Offline ................................29
بخش2-3-6 به روز رساني همه صفحات Offline......................................................................29
بخش2-3-7 پوشه ثبت وقايع.......................................................................................................30
بخش2-3-8 تنظيمات مربوط به ثبت وقايع....................................................................................30
بخش2-3-9 چگونگي ايجاد يك وب لاگ شخصي در persianblog.com .......................30
بخش2-3-10 نكاتي در هنگام پركردن وبلاگ............................................................................30
هفته سوم......................................................................................................................................31
بخش3.........................................................................................................................................31
بخش3-1 معرفی نرم افزار Dream Weave .........................................................................31
بخش3-1-1 امکانات نرم افزار طراحی وب دریم ویور.................................................................31
بخش3-1-2 نیازهای سخت افزاری نرم افزار................................................................................32
بخش3-1-3 سطوح آموزش........................................................................................................32
بخش 3-1-4آشنایی با محیط نرم افزار.........................................................................................33
بخش3-1-5 آشنايي با پنل Insert Bar ................................................................................33
بخش3-1-6 زبانه Common ................................................................................................34
بخش3-1-7 زبانه Layout ....................................................................................................34
بخش3-1-8 زبانه forms ......................................................................................................34
بخش3-1-9 زبانه Text.............................................................................................................34
بخش3-1-10 زبانه HTML .....................................................................................................34
بخش3-1-11 زبانه Application .........................................................................................34
بخش3-1-12 زبانه Flashelement .....................................................................................34
بخش3-1-13 زبانه favorites ...............................................................................................35
بخش3-1-14 آشنايي با Panel Group ................................................................................35
بخش3-1-15 پنل Application ...........................................................................................35
بخش3-1-16 پنل file ...............................................................................................................35
بخش3-2چگونگي ايجاد و ساخت صفحات ايستا.........................................................................35
بخش3-3 وارد كردن متن و ويرايش آن.......................................................................................36
بخش3-4 جدول - لینکها - لیستها – تصاویر(جدول بندي صفحه)................................................37
بخش3-5 ايجاد لينك Anchor .............................................................................................38
بخش3-6 استفاده از ليست ها........................................................................................................39
بخش 3-7 استفاده از تصاوير در صفحه............................................................................................39
بخش3-8 حركت دادن متن با استفاده از marguee ...................................................................42
بخش3-9 استفاده از فايلهاي Flash در صفحه.................................................................................43
بخش3-10 استفاده از صدا در صفحه................................................................................................44
بخش 3-11 پنل Layout استفاده از پنل layout براي جدول بندي صفحه.................................45
بخش3-12 استفاده از فريم‌ها در صفحه.............................................................................................46
بخش3-13تگ div و استفاده از آن براي ايجاد لايه.........................................................................47
بخش3-14ايجاد warigation با استفاده از Navigation bar ...............................................48
بخش3-15ايجاد صف......................................................................................................................48
بخش3-16 پیشنهاد و انتقادات..........................................................................................................50
هفته چهارم.......................................................................................................................................50
بخش4.............................................................................................................................................50
بخش4-1یو پی اس..........................................................................................................................50
بخش4-1-1 نیاز به یو پی اس...........................................................................................................51
بخش4-1-2 انواع یو پی اس............................................................................................................51
بخش4-1-3 یو پی اس OFF-LINE ...........................................................................................51
بخش4-1-4 یو پی اس ON-LINE .............................................................................................51
بخش4-1-5 یو پی اس LINE INTERACTIVE .....................................................................51
بخش4-1-6 روش انتخاب یک یو پی اس.......................................................................................51
بخش4-1-7 خصوصیات مشابه........................................................................................................52
بخش4-1-8 تفاوت های انواع یو پی اس از نظر فناوری....................................................................52
بخش4-1-9 یو پی اس‌های جدید به مدت کمی برق می‌دهند...........................................................52
بخش4-1-10 روتر..........................................................................................................................53
بخش4-1-11 انواع روترها...............................................................................................................53
بخش4-1-12 استفاده از روتر به منظور اتصال دو شبكه به يكديگر و ارتباط به اينترنت......................54
بخش4-1-13 استفاده از روتر در يك شبكه LAN .........................................................................54
بخش4-1-14 استفاده از روتر به منظور اتصال دو دفتر كار................................................................55
بخش4-1-15 مهمترين ويژگي هاي يك روتر..................................................................................55
بخش4-1-16 نحوه ارسال پيام..........................................................................................................56
بخش 4-2سوئيچ شبكه چگونه كار مي كند.......................................................................................57
بخش4-2-1 مقدمه...........................................................................................................................57
بخش4-2-2 مفاهيم اوليه شبكه.......................................................................................................57
بخش4-2-3 توپولوژي هاي شبكه..................................................................................................58
بخش4-2-4 راه حل اضافه كردن سوئيچ.......................................................................................61
بخش4-2-5 شبكه Fully Switched ....................................................................................61
بخش4-2-6 شبكه هاي مختلط......................................................................................................62
بخش4-2-7 روتر و سوئيچ............................................................................................................62
بخش4-2-8 Packet-Switching ..........................................................................................63
بخش4-2-9 سه روش سوئيچ هاي Packet-based براي تعيين مسير ترافيك............................63
بخش4-2-10 Switch Configurations..............................................................................64
بخش4-2-11 Transparent Bridging..............................................................................64
بخش4-2-12 Spanning Trees............................................................................................66
بخش4-2-13 روتر و سوييچ هاي لايه 3 ( Router and Layer 3 Switching )...............67
بخش4-2-14VLAN ..................................................................................................................67
بخش4-2-15 دلايل استفاده از VLAN ......................................................................................68
بخش4-2-16 پروتكل VLAN Trunking ..............................................................................69
بخش 4-3 كابل كشي شبكه...........................................................................................................70
بخش4-3-1 ايجاد كابل Straight ...........................................................................................70
بخش4-3-2 مراحل ايجاد يك كابل..............................................................................................71
بخش4-3-3 مدل هاي متفاوت كابل كشي كابل هاي UTP .......................................................71
بخش4-3-4 ايجاد يك كابل UTP به منظور اتصال كامپيوتر به هاب.............................................72
بخش4-3-5 شماره پين هاي استاندارد T568B .........................................................................72
بخش4-3-6 شماره پين هاي استاندارد T568A ........................................................................73
بخش4-3-7 موارد استفاده.............................................................................................................74
بخش4-3-8 Patch Panelو Patch cord ............................................................................75
بخش4-3-9 انواع Patch Panel .............................................................................................76
هفته پنجم.......................................................................................................................................77
بخش5...........................................................................................................................................77
بخش 5-1 نصب ویندوز XP ........................................................................................................77
بخش 5-2عیب یابی BIOS با استفاده از بوق مادربورد...................................................................82
بخش5-2-1 بوق هاي هشدار دهنده BIOS..............................................................................82
بخش5-2-2 بوق هاي مربوط به BIOS ......................................................................................83
بخش5-2-3 بوقهاي مربوط به بايوسهاي Phoenix ...................................................................84
بخش5-2-4 بوق هاي مربوط به مادربرد.........................................................................................84
بخش5-2-5 رفع عیب از مادر برد..................................................................................................86
بخش5-2-6 مشكلات صفحه كلید................................................................................................86
بخش5-2-7 مشكلات CMOS ..................................................................................................86
بخش5-2-8 ورود به setup كامپیوتر...........................................................................................87
بخش5-3هارد ديسک....................................................................................................................87
بخش5-3-1 اجزاي هاردديسک.....................................................................................................88
بخش5-3-2 قسمت هایی از هاردديسک برای ذخيره و بازيابي اطلاعات........................................88
بخش5-3-3 دسته بندی هارد دیسک از نظر نوع نصب و کاربرد ...................................................89
بخش5-3-4 دسته بندی ديسک هاي سخت از نظر اندازه................................................................89
بخش5-3-5 جنس هارد ديسک.....................................................................................................89
بخش5-3-6 دو روش جهت اندازه گيري کارآيي يک هاردديسک..............................................90
بخش5-3-7 شرکت و کشور سازنده.............................................................................................90
بخش5-3-8 عمر مفيد ديسک هاي سخت.....................................................................................90
بخش5-3-9 گنجايش يا ظرفيت ديسک سخت..............................................................................91
بخش5-3-10 زمان دستيابي...........................................................................................................92
بخش5-3-11 ويژگي هايي مهم هارد دیسک.................................................................................92
بخش5-3-12 سرعت چرخش يا دوران..........................................................................................93
بخش5-3-13 ديسک هاي AV ..................................................................................................93
بخش5-3-14 قالب بندي زيربنايي..................................................................................................93
بخش5-3-15 عيب يابي ديسک سخت..........................................................................................94
بخش5-3-16 تعمیر بد سكتور.......................................................................................................95
بخش5-3-17 مراحل كار در ويندوز.............................................................................................95
بخش5-4کارت گرافیک..............................................................................................................95
بخش5-4-1 رابط گرافيكي از چه قسمت هایی تشكيل شده است.................................................96
بخش5-4-2 كارت گرافيك CPU را پشتيباني مي كند................................................................96
بخش5-4-3 رم در كارت گرافيك................................................................................................96
بخش5-4-4 مقدار RAM ..........................................................................................................96
بخش5-4-5 استفادهاي سه بعدي...................................................................................................97
بخش5-4-6 VRAM...................................................................................................................97
بخش5-4-7 UMA وDVMT .................................................................................................98
بخش5-4-8 RAMDAC ..........................................................................................................98
بخش5-4-9 انتقال حجم سنگين اطلاعات......................................................................................98
بخش5-4-10 عیب یابی کارت گرافیک........................................................................................99
بخش5-5 منبع تغذيه Power Supply .................................................................................100
بخش5-5-1 انواع منبع تغذيه.........................................................................................................100
بخش5-5-2 اجزاء سازنده منبع تغذيه............................................................................................102
بخش5-5-3 عیب یابی منبع تغذیه.................................................................................................102
بخش5-5-4 عیب یابی حافظه Ram .........................................................................................102
بخش5-5-5 مهمترین عوامل خرابی رم..........................................................................................103
فهرست اشکال

شکل1-1 نمودار تشکیلات آموزش و پرورش.................................................................................14
شکل1-2 انواع طیف ها..................................................................................................................29
شکل1-3 استفاده از روتر به منظور اتصال دو شبكه به يكديگر و ارتباط به اينترنت...........................67
شکل 1-4استفاده از روتر در يك شبكه LAN ...........................................................................67
شکل1-5استفاده از روتر به منظور اتصال دو دفتر كار......................................................................68
شکل 1-6 توپولوژی رینگ............................................................................................................72
شکل 1-7 توپولوژی استار..............................................................................................................72
شکل2-1 فیلترینگ........................................................................................................................79
شکل 2-2 پروتكل VLAN Trunking .................................................................................82
شکل2-3 ايجاد كابل Straight ................................................................................................83
شکل2-4 مراحل ایجاد یک کابل...................................................................................................84
شکل2-5 کد رنگ ها در استاندارد T568B ..............................................................................86
شکل 2-6 استاندارد T568B .......................................................................................................86
شکل3-1 كد رنگ ها در استاندارد T568A ..............................................................................87
شکل3-2 استاندارد T568A .......................................................................................................87
شکل3-3 اتصال استاندارد straight در كابل هاي CAT5 .......................................................88
شکل3-4پچ پنل های غیر ماژولار (Loaded) ........................................................................89
شکل3-5 پچ پنل های ماژولار......................................................................................................89
شکل3-6 صفحه نصب ویندوز.........................................................................................................90
شکل3-7 قوانین کپی رایت..............................................................................................................91
شکل3-8 فرمت کردن دیسک.........................................................................................................91
شکل3-9 راه اندازی مجدد..............................................................................................................92
شکل3-10 کپی کردن فایل ها.........................................................................................................92
شکل3-11 تنظیمات زبان.................................................................................................................93
شکل4-1 کلید نصب برنامه..............................................................................................................93
شکل4-2 تعیین رمز.........................................................................................................................94
شکل4-3 تنظیمات تاریخ و زمان.....................................................................................................94
شکل4-4 تنظیمات کارت شبکه......................................................................................................95
بخش1
بخش1-1 طراحی سایت با نرم افزار FrontPage
من درقسمت کارشناسی برنامه ریزی يك نمونه وب سايت با كمكFrontPage طراحي كردم كه در قسمت كار با جدولها و قسمتهاي ديگر توانستم چيزهايي ياد بگيرم براي ايجاد جدول از منوي table گزينه ي insert و سپس table را انتخاب مي كنيم . پنجره اي با عنوان insert table باز مي شود كه مختص طراحي و تغييرات جدول مي باشد كه شامل يكسري گزينه مي باشد نظير:

بخش1-1-1 قسمت Size
كه شامل دو قسمت Rows و Columns مي باشد . اين گزينه تعيين كننده ي تعداد سطر و ستونهاي جدول مي باشد . گزينه ي Rows نشان دهنده ي تعداد سطر و گزينه ي Columns نشان دهنده ي تعداد ستون جدول مي باشد .

بخش1-1-2 قسمتLayout
اين قسمت شامل شش گزينه مي باشد كه به شرح تك تك آنها مي پردازيم :
1-گزينه ي Alignment
براي تعيين نوع تراز جدول از اين قسمت استفاده مي شود . اين گزينه شامل چهار عبارت زيراست :
1- Default : جدول را در حالت پيش فرض صفحه قرار مي دهد . به عنوان مثال اگر پيش فرض تمام گزينه هاي صفحه يمان چپ چين باشد جدول را نيز در سمت چپ قرار .
2- Left : جدول را در سمت چپ صفحه تراز مي كند .
3- Right: جدول را در سمت راست صفحه تراز مي كند .
4- Center: جدول را در قسمت وسط صفحه قرار مي دهد .

2- گزينه ي Float
موقعيت متني كه بعد از جدول قرار مي گيرد در اين قسمت تعيين مي شود . معناي لغوي كلمه ي Float شناور بودن است . با اين توضيح كه Float داراي اولويت نسبت به Alignment مي باشد . پس بسته به نوع سليقه متن بعد از جدول را راست ، چپ و يا وسط چين كنيد .3- گزينه ي Specify width
تعيين طول و عرض جدول بصورت دستي در اين قسمت امكانپذير مي باشد . in pixelتعيين كننده ي معيار اندازه با Pixel و in percent تعيين كننده معيار اندازه با درصد مي باشد .

4- گزينه ي Cell padding
معين كننده ي فاصله ي محتوا با كناره هاي سلول مي باشد .

5- گزينه ي Cell Spacing
براي تعيين فاصله ي بين سلولها با يكديگر از اين گزينه استفاده مي شود .

6- گزينه ي Table Direction
متن درون جدول از چپ به راست قرار بگيرد يا از راست به چپ
همچنين ايجاد يك فرم براي ارسال اطلاعات به Data base ، ورود به يك قسمت و ... را ياد گرفتم.
براي فعال كردن Form ، از منوي Insert بر روي گزينه ي Form كليك مي كنيم و مجددا از منوي باز شده گزينه ي Form را فعال مي كنيم.

بخش 1-1-3 انواع Button
1- ارسال اطلاعات
2- ايجاد يك فرم جديد ( Reset نمودن يك فرم )
Normal كه عملا كاري انجام نمي دهد و بايستي توسط كاربر دستور دهي شود .
هنگاميكه از منوي Insert ، گزينه ي Form و زير منوي Form را انتخاب كنيم فرمي نمايش داده مي شود. اگر بر روي دكمه ي Submit كليك كنيم به حالت Selectدر مي آيد حال كليك سمت راست ماوس را فشرده و گزينه ي Form Field Properties را انتخاب مي نماييم .

بخش1-1-4 Form Field Properties
در اينجا به شرح قسمتهاي مختلف اين گزينه مي پردازیم:
1- Name: ‌نام ، تعيين انتخاب نام Button در ارتباط با نوع عملياتي كه قرار است انجام شود.
2- Value : نامي كه براي Button انتخاب مي كنيم ( به عنوان مثال Submit )
3- Button Type : تعيين نوع Button
4- Tab Order : هنگام استفاده از كليد Tab اولويت فعال شدن Button مورد نظر چه زماني باشد .
5- Button Direct : تعيين جهت توضيحات نوشته شده در روي Button ( چپ به راست ، راست به چپ ) Form واگر زير منوي Form را انتخاب كنيم فرمي نمايش داده مي شود. اگر بر روي صفحه ي جاري در فضايي خالي خارج از جداول ، فريم ها و ... راست كليك كنيد از منوي باز شده گزينه ي Page Properties مشاهده مي شود اين كاربرد فراواني در Front-Page دارد . در ذيل به شرح گزينه هاي مختلف اين قسمت مي پردازيم :

بخش1-1-5 سربرگ General
1- Location : اين قسمت آدرسي كه صفحه ي جاري در آن قرار گرفته است را نمايش مي دهد .
2- Title : عنوان صفحه .
3- Page Description : اين قسمت مربوط به توضيحاتي خاص در روي وب سايت است . همانطور كه مي دانيك كاربران اينترنت در صورتي كه آدرس مشخصي از وب سايت مورد نظر نداشته باشند آنرا توسط موتورهاي جستجو Search مي كنند . توسط اين قسمت مي توان تا 250 كاراكتر توضيحاتي راجع به وب سايت نوشت تا در صورت جستجوي آن قسمت توسط كاربردقت جستجو در مورد سايت مورد نظر بالا رود .
4- Keywords : اين قسمت مربوط به كلمات كليدي در سايت است . در واقع تعيين مي كنيم كه كلمات كليدي در وب سايت ما براي موتورهاي جستجو كدام است . موتور جستجو روي اين كلمات كليدي هم عمل Search انجام مي دهد . در اينجا مي توان تعداد نامحدودي كلمه تعريف كرد . ضمن اينكه بايستي در فاصله ي بين كلمات از علامت كاما استفاده كرد .
5- Base Location : همانطور كه از نامش پيداست آدرس پايه ي يك وب سايت مي باشد . در واقع همان آدرس دامين سايت .
6- Default target frame : تعيين مسير و آدرس باز شدن فريمها .
7- Page Direction : تعيين طراز صفحه . همانطور كه مي دانيم طراز بندي صفحات بدو صورت مي باشد از راست به چپ و از چپ به راست . در اين قسمت بسته به نوع زبان به كار برده شده در وب سايت تراز صفحه را تعيين مي كنيم.
8- Background Sound : در صورتيكه بخواهيم زمينه ي وب سايت خود را صدا گذاري كنيم موزيك مربوطه را از مسير مورد نظر انتخاب مي كنيم .
9- Loop : براي تعيين تعداد دفعات تكرار موزيك در صفحه.
بخش1-1-6 سر برگ Formatting
1- Background : در صورتيكه بخواهيم از تصويري خاص در زمينه ي صفحه ي خود استفاده كنيم. مي توانيم اين قسمت را فعال نماييم .
2- Make it a watermark : در صورتيكه بخواهيم متن را بر روي background شناور كنيم اين گزينه را فعال مي نماييم . يعني فعال بودن اين گزينه باعث ثابت ماندن Background و متحرك شدن متن مي شود .

Color
1- Background: براي رنگي كردن Background از اين گزينه استفاده مي شود.
2- Text: اين گزينه براي رنگي كردن متن مي باشد.
3- Hyperlink: در صورتيكه بخواهيم به قسمتهاي لينك شده رنگي دلخواه بدهيم از اين
گزينه استفاده مي كنيم.
4- Visited hyperlink: اگر بخواهيم لينكي كه يك بار توسط كاربر باز شده را به رنگي دلخواه در صفحه ي اصلي در آوريم آن رنگ را از اين قسمت انتخاب مي نماييم .
5- Actived hyperlink: و در نهايت براي لينك فعال رنگ دلخواه را انتخاب مي كنيم.

بخش1-1-7 سربرگ Advanced
سربرگ Advanced براي تنظيم حاشيه ها مي باشد . در ذيل به شرح گزينه هاي اين قسمت مي پردازیم:
1- margin : براي تنظیم كردن حاشيه ها
2- Top margin : تعيين حاشيه از بالا
3- Left margin : تعيين حاشيه از چپ
4- Right margin : تعيين حاشيه از راست
5- Bottom margin : تعيين حاشيه از پايين
6- Body style: اگر بر روي اين گزينه كليك كنيم منوي جديدي باز مي شود كه به شرح قسمت Format مي پردازیم:Format
1- Font : تغيير اندازه ي فونتها
2- Paragraph : براي تنظيمات پاراگراف در صفحه
3- Border: براي دادن Border و تنظيمات آن در صفحه
4- Numbering : تعيين چگونگي حالت ليست در صفحه
5- Position : تعيين موقعيت محل قرار گيري متن و تصوير
6- Enable hyperlink rollover effects : تعريف حالتهاي مختلف لينك در صفحه ( به عنوان مثال حالت دوم ، يعني وقتي ماوس روي لينك قرار مي گيرد ، حالت و رنگ آن لينك چگونه باشد . ) .

بخش1-1-8 سربرگ Language
براي تنظيمات Encoding صفحه از اين قسمت استفاده مي شود . به دليل استفاده ايرانيان از زبان فارسي و لزوم طراحي وب سايتهايي با زبان فارسي براي فارسي زبانان بهتر است در قسمت Mark current document as زبان Farsi را انتخاب كنيم و در قسمت Html encoding هر دو گزينه را utf8 انتخاب نماييم .

بخش1-1-9 طریقه لینک دادن فریم ها به یکدیگر
مي خواهيم فرضا دو فريم Contents و main را به يكديگر لينك بدهيم . در فريم Contents نام يك مبحث را وارد مي كنيم ( به عنوان مثال درس 1 ) . متن مورد نظر را ابتدا در يك محيط ويراستار كه معمول ترين آن Wordمي باشد تايپ مي كنيم و سپس آن متن را در فريم main در Front-page كپي مي كنيم فايلهاي Word با Front-pageهمخواني ندارد . پس لازم است تغييراتي در كد فايل انتقالي از Word ايجاد كنيم . براي اينكار به روش زير عمل مي كنيم. ابتدا يك صفحه ي جديد در Front-page ايجاد مي كنيم . سپس فايل Wordرا در آن صفحه ‌كپي مي كنيم و در قسمت Code ( قسمت پايين و سمت چپ صفحه سه قسمت با نامهاي Normal ، HTML و Preview وجود دارد بر روي قسمت HTML كليك مي كنيم ) كليد سمت راست ماوس را فشرده گزينه ي Optimize html را انتخاب مي كنيم پنجره اي باز مي شود كه ضرورت دارد تمامي گزينه هاي آن مخصوصا گزينه ي Word htmlفعال باشد ، پس از فعال كردن تمام گزينه ها بر روي كليد Okكليك مي كنيم . مجددا راست كليك كرده اينبار گزينه ي Reformat html را انتخاب مي كنيم . اينكار باعث مي شود كه كدهاي اضافي كه توسط Word ايجاد مي شود, حذف گردد .
فرض مي كنيم صفحه اي ايجاد كرده ايم كه داراي سه فريم است . فريم header كه طبق قائده فقط مخصوص نام سايت مي باشد . مي ماند دو فريم main و Contents . مي خواهيم در فريم Contents جدولي داشته باشيم كه شامل چندين گزينه باشد . سپس اين گزينه ها را به فريم main لينك دهيم .
بعد از طراحي جدول با ابعاد دلخواه در سلول اول جدول ، نام موضوع مورد نظر ( مثلا درس 1 ) را وارد مي كنيم . متن Word را طبق دستور گفته شده در قسمت main كپي مي كنيم . سپس در فريم Contents بر روي درس 1 دابل كليك كرده تا انتخاب شود . بعد كليك سمت راست ماوس را فشرده گزينه ي hyperlink را انتخاب كرده.توضيح : hyperlink براي زماني است كه بخواهيم متن ، كلمه يا قسمتي خاص را به مكاني يا وب سايتي ديگر لينك دهيم . براي اينكار آدرس مورد نظر را در قسمتAddressesواردميكنيم . ما مي خواهيم از فريم Contents به فريم main ، لينك داشته باشيم . پس در قسمت Addresses پنجره ي Hyperlink آدرس فريم main.html را وارد مي كنيم . اين مخصوص اولين لينك است . اگر در سلول دوم جدول مثلا درس 2 را داشته باشيم ديگر نمي توانيم آنرا به main لينك دهيم . پس صفحه اي جديد باز مي كنيم ، فايل Wordرا به آن صفحه مي آوريم سپس اعمال خاص گفته شده را روي فايل Word انجام مي دهيم و صفحه را با نامي با مسمي ذخيره مي كنيم . حال براي لينك دادن درس 2 در قسمت Contents در صفحه ي ايجاد شده ، درس 2 را انتخاب و از قسمت hyperlink ، در قسمت Addresses نام آن صفحه را وارد مي كنيم .

بخش 1-2 تفاوت نامه های اداری
با انجام كار در این قسمت توانستم در word تبحري بدست بياورم وتفاوت مكاتبات اداري را متوجه شوم تفاوت مكاتبات اداري در اندازه كاغذ، فرم و شكل نوشتن آن مي باشد.
1- كاغذهاي A3
بدون سرلوحه است و براي تهيه جدول ، نمودار و نقشه مورد استفاده قرار مي گيرد.
2- كاغذ هاي A4
مخصوص نامه هايي كه از 5 سطر صفحه A4 بيشتر باشد ( براي گزارش هم از اين كاغذ استفاده مي شود ).
3 كاغذ A5
مخصوص نامه هايي كه از 5 سطر صفحه A4 كمتر باشد .
4- كاغذ A6
بدون سرلوحه است و براي نامه نگاري بين كارمندان مورد استفاده قرار مي گيرد و فقط در طرف چپ و بالاي كاغذ كلمه (يادداشت ) چاپ ميشود.
طبق اين دستورالعمل اندازه نامه هاي اداري بر دو نوع است :
5- نامه هاي بزرگ A4
به ابعاد 297 × 210 ميليمتر ، مطالبي كه از 5 سطر بيشتر باشد روي اين كاغذ ماشين ميشود.
6- نامه هاي كوچك A5
به ابعاد 148 × 210 ميليمتر ، مطالبي كه از 5 سطر كمتر باشد روي اين كاغذ ماشين ميشود.

بخش1-2-1 تهيه نامه اداري
هر نامه اداري داراي پنج جزء بشرح زير مي باشد :
1- سرلوحه
2- عنوان گيرنده ، فرستنده ، موضوع نامه
3 متن نامه
4- مشخصات امضاء كننده نامه
5- گيرندگان رونوشت
اينك بشرح هر يك از اجزاء بالا مي پردازیم :
1- سرلوحه
1- آرم جمهوري اسلامي ايران سمت راست يا بالاي نامه
2- نام سازمان اصلي زير آرم و نام واحد يا اداره
3- وابسته زير نام اصلي
4- تاريخ در سمت چپ
5- شماره در سمت چپ
6- پيوست در سمت چپ
2- عنوان گيرنده ، فرستنده ، موضوع نامه
1- عنوان گيرنده
عنوان گيرنده كه با كلمه ( به ) در نامه مشخص ميشود عبارت است از نام شخص يا موسسه اي كه نامه براي او فرستاده ميشود.
2- عنوان فرستنده
عنوان فرستنده كه با كلمه ( از) در نامه مشخص ميشود عبارت است از نام شخص ، موسسه ، سازمان و يا واحد سازماني كه نامه از طرف آن نوشته ميشود.
3- موضوع نامه
موضوع نامه عبارت است از عبارت كوتاه و گويايي كه مبين محتواي نامه باشد. (يعني متن نامه درباره چه موضوعي مي باشد ).

بخش1-2-2 پاورقی
براي درج پاورقي بايد از منوي Insert زير منوي Footnote را انتخاب مي كنيم. با انتخاب اين منو پنجره اي ظاهر ميگردد . با انتخاب اين گزينه و زدن تائيد ، مكان نما به پائين صفحه ميرود و به ما اجازه ميدهد تا توضيح مطلب خود را بنويسيم البته ميتوانيم از كليد تركيبي Alt+Ctrl+F نيز استفاده كنيم.
براي درج اولين پاورقي در پاراگراف اول مكان نما را بعد از كلمه راه انداز قرار مي دهيم، حال از منوي Insert روي زير منوي Footnote رفته كليك مي نمائيم. حال Footnote را تيك زده. و بعد كليد Ok را مي زنيم پس از زدن Ok مكان نما به پائين صفحه انتقال پيدا خواهد كرد و ميتوانيم توضيح پائين صفحه را بنويسيم. با زدن ok خود برنامه بطور خودكار عدد يك را كمي بالاتر در محيط متن بعد از كلمه راه انداز قرار داده و همين طور عدد يك پائين صفحه را و از طرفي براي جدا كردن محيط متن و پاورقي خطي رسم كرده است . در كل ميتوان گفت ما فقط يك درج پاورقي كرديم و توضيح نوشتيم اما برنامه دو عدد يك( يكي در بالاي متن و يكي در پائين متن ) درج كرد و خط جداكننده محيط و متن را نيز كشيده است .
چنانچه قلم عددهاي بالاي متن كوچك هستند ميتوانيم سايز آنها را تغيير دهيم. زماني كه روي كلمه در درون متن قرار بگيريم توضيح متن پائين صفحه را در Box كوچكي نشان خواهد داد. در صورتيكه بخواهيم پاورقي را از بين ببريم كافي است شماره بالاي كلمه درون متن را بلوك كرده و كليد Delete را از صفحه كليد بفشاريم.در صورتيكه بخواهيم خط جداكننده محيط و متن را به وسط يا سمت راست يا چپ صفحه انتقال دهيم مراحل زير را بايد انجام دهيم:
1- صفحه را از منوي View به حالت Normal ببريم.
2- از منوي View زير منوي Footnots را انتخاب كنيم توجه داشته باشيم دستور Footnote را از منوي Insert فعال كرده باشيم وگرنه اين زير منو براي ما فعال نخواهد بود.
3- زماني كه صفحه به دو قسمت تقسيم شد از Drap Down جعبه Footnote در صورتيكه Footnote را انتخاب كرده باشيم و در جعبه Endnote در صورتيكه Endnote را انتخاب كرده باشيم گزينه Footnote Separator را انتخاب مي كنيم خط ظاهر شده وما ميتوانيم از نوارابزار Formatting با استفاده از كليدهاي Center براي وسط چين كردن Align Right براي راست چين كردن و Align Left براي چپ چين كردن خط استفاده كنيم.
4- ميتوانيم از منوي View حال پنجره را به حالت Page Layout ببريم.

بخش1-2-3 انتها نويس
با انتخاب اين گزينه و درج آن ، توضيحات بجاي آنكه در پائين صفحه قرار گيرند در انتهاي متن يا انتهاي هر بخش قرار مي گيرند.
شماره خودكار (Auto Number) : برنامه بطور خودكار شماره ميزند.
علائم (Custom Mart) : در اين انتخاب ميتوانيد بجاي استفاده از شماره يا حرف از علائم استفاده كنيم ، در اينصورت برنامه براي پاورقي اول يكبار آن علامت را درج کرده و به همين ترتيب ادامه ميدهيم با كليك روي Symbol ميتوان علامت مورد نظر را انتخاب کرد. براي اينكه بتوان به ديگر امكانات پاورقي دسترسي پیدا کرده می توان روي گزينه Options كليك نمود . در اين گزينه دو كادر محاوره اي وجود دارد .

همه پاورقي ها
پاورقي معمولاً در پائين هر صفحه قرار دارد اما چنانچه خواستيم ميتوانيم محل آن را در زير متن نيز قرار دهيم .
1- در پائين صفحه (Bottom of Page) كه اين گزينه معمولاً متداول است.
2- در زير متن (Beneath Text) كه معمولاً متداول نيست.
روش شماره گذاري (Number Format) : توسط اين گزينه ميتوان روش شماره گذاري را تغيير داد.
شروع از (Start at) : معمولاً شروع اولين پاورقي عدد يك مي باشد

همه انتها نويس ها
محل انتهانويس (Place at) : محل انتها نويس ها در انتهاي پرونده است . اما در صورت لزوم ميتوان جای آنها را در انتهاي هر بخش نيز تعريف نمود.
1- انتهاي هر بخش (End of section)
2- انتهاي هر پرونده (End of document)
روش شماره گذاري (Number format) : توسط اين گزينه ميتوان روش شماره گذاري را تغيير داد.
شروع از (Start at) : شماره آغازين را تغيير ميدهد.
شماره گذاري (Numbering)
1- ادامه دار (Continuous) : انتخاب اين گزينه موجب می شود تا شماره توضيحات بصورت مرتب پشت سر هم اعمال شود.
2- شروع مجدد در هر بخش (Restart each section) : اين انتخاب موجب
خواهد شد تا پس از شروع هر بخش شماره ها مجدداً از يك آغاز شوند.
بخش 1-3 تبديل
براي فعال شدن اين گزينه ابتدا بايد Footnote يا Endnote را انتخاب کرد. اگر يك پرونده را كامل تايپ کنیم و در آن از پاورقي استفاده نماییم، به كمك كادر محـــاوره اي All Footnote و با كليك روي گزينه Convert ميتوان تمام پاورقي ها را به انتها نويس تبديل کرد. اين گزينه در كادر محاوره اي All Endnote نيز وجود دارد و در صورت وجود انتهانويس، همه انتها نويس ها را به پاورقي تبديل می کند.

بخش1-3-1 جستجو
توسط اين فرمان كه در منوي Edit قرار دارد ميتوان حروف و كلمات را جستجو کرد و يا ميتوان از كليد تركيبي Ctrl+F استفاده نمود. در قسمتFind از گزينه Find What كلمه اي را كه جستجو مي كنيم تايپ کرده و Enter را بزنيد تا اولين كلمه يافت می شود . حال با كليك روي گزينه Find Next ميتوانيم به دنبال بقيه كلمه ( مورد نظر ) موجود در متن بگرديم. در صورتيكه كليد More را فشار دهیم كادر ديگري باز ميشود. در اين كادر ميتوان برای جستجوی متن حساسيت هايي را ايجاد نمود.
محدوده جستجو (Search)
اگر بخواهيم در گزينه Find تمامي پرونده را جستجو کنيم بايد در انتخابها محدوده جستجو ALL باشد ( يعني جستجو در همه پرونده ) . با انتخاب گزينه Down با باز كردن فهرست رو به پائين ميتوان از برنامه خواست تا از محل مكان نما به پائين و با انتخاب گزينه UP از محل مكان نما به بالا را جستجو کرد.

بخش1-3-2 جايگزيني
اين زير منو كه در منوي Edit قرار گرفته به ما این امكان را ميدهد تا به دنبال كلمه گشته و بتوانید آن را با كلمه ديگري جايگزين نمائيم. براي دسترسي به اين زير منو از كليد فوري و تركيبي Ctrl+H نيز ميتوان استفاده نمود. براي انجام اين
دسته بندی: کارآموزی » اقتصاد و حسابداری

تعداد مشاهده: 1230 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:728 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل